QUIZ

Skąd pochodzą ofiary przypadków handlu ludźmi, które notowane są w Polsce?

QUIZ

Ile osób cierpi w Polsce z powodu handlu ludźmi?

QUIZ

Kim są ofiary handlu ludźmi w Polsce?

QUIZ

Najczęściej ofiarami handlu ludźmi padają Polacy, którzy …:

QUIZ

Czy handel ludźmi to duży problem społeczny w Polsce?

QUIZ

Szukając pracy za granicą, trzeba unikać:

QUIZ

Podejrzane ogłoszenie o pracę za granicą to takie, które:

QUIZ

Nigdy nie przyjąłbym oferty pracy za granicą, gdyby:

QUIZ

Gdybym (odpukać!) padł ofiarą handlu ludźmi, to zwróciłbym się o pomoc do: